Tasarım Seçenekleri:

Arakaplan Seçimi:

Renk Seçimi:

Kurumsel Hizmet Veren (Firma - Şirket)
  • Firma sahibimisiniz?
  • Daha fazla müştireye ulaşmak mı istiyorsunuz?

Bireysel Hizmet Veren (Usta - Uzman)
  • Herhangi bir firmaya bağlı değilmisiniz?
  • Yeni iş yada daha fazla kazanç mı arıyorsunuz?

Hizmet Alan (Site Üyesi)
  • Yapılacak işiniz mi var? Usta mı arıyorsunuz?
  • Fiyat araştırması mı yapıyorsunuz? İşinin ehli usta mı arıyorsunuz?

Üyelik Sözleşmesi
HİZMETBURADA KULLANICI SÖZLEŞMESİ
Bu sözleşme, sitemizdeki hizmetlerden faydalanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir.

SİTEMİZE ÜYE OLARAK, KULLANICI SÖZLEŞMESİ'Nİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ VE ONAYLADIĞINIZI KABUL, BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ.
(İlan Tarihi: 20.01.2014)

1. Taraflar

İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklerden oluşan HizmetBurada.com Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle kısaca 'Kullanıcı Sözleşmesi' olarak anılacaktır), ESD Bilişim Teknolojileri ve İnternet Danışmanlığı ile Site'ye üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı'nın Site'ye üye olması amacıyla ve Kullanıcı Sözleşmesi'nin, Site'nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

Site'ye üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunuzu, içeriğini bütünü ile anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.


2. Tanımlar

HizmetBurada.com: ESD Bilişim Teknolojileri ve İnternet Danışmanlığı

Kullanıcı: Site'ye üye olarak, Hizmet Veren ve Hizmet Alanlar ile Site'de sunulan Hizmet'lerden, işbu Kullanıcı Sözleşmesin'de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi

Hizmet Alan: Site'de sunulan Hizmet'leri kullanmak suretiyle, Hizmet Veren tarafından sitede ilan verme şeklinde sunulan / arz edilen hizmet ve/veya malları site üzerinde listeleyen / inceleyen / Talep eden Kullanıcı

Hizmet Veren : Site'de sunulan Hizmet'leri kullanmak suretiyle, hukuken mülkiyetine haiz bulunduğu ve mülkiyet üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu hizmet ve/veya malları, diğer Kullanıcı'lara yönelik olarak site üzerinde ilan verme şeklinde arz eden Kullanıcı

Site: www.HizmetBurada.com.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi

HizmetBurada.com Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, HizmetBurada.com tarafından, Site içerisinde ortaya konulan uygulamalar, HizmetBurada.com, Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmet'lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. HizmetBurada.com tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Kullanıcı'ların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, HizmetBurada.com tarafından, ilgili Hizmet'in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu duyuru panosundan Kullanıcı'lara duyurulur.

Site Hizmetleri : Site'de Hizmet Veren ve Kullanıcılar tarafından ilan vermek suretiyle arz edilen her türlü hizmet ve/veya mal

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

3.1 Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, Site'de sunulan Hizmet'lerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

3.2 Kullanıcı Sözleşmesi'nin kapsamı, Kullanıcı Sözleşme'si ve ekleri ile Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak HizmetBurada.com tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.

3.3 Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak HizmetBurada.com tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı da kabul etmiş olmaktasınız.

4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

4.1 Üyelik, Site'nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından, Site'ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi ve Kullanıcının kayıt olurken verdiği elektronik posta adresine HizmetBurada.com tarafından gönderilen 'link'e', Kullanıcı'nın girmesi ile kayıt işlemi tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Kullanıcı Sözleşmesin'de tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

4.2 Site'ye üye olabilmek için, onsekiz yaşını doldurmak ve işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin 5.2 maddesi uyarınca, HizmetBurada.com tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Onsekiz yaşını doldurmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin 5.2 maddesi uyarınca, HizmetBurada.com tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

5. Hak ve Yükümlülükler

5.1. Kullanıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri

a) Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve Site'deki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Kullanıcı, Gizlilik Politikasında yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, HizmetBurada.com'un kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple HizmetBurada.com'dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Kullanıcı'ların HizmetBurada.com tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı'ların sorumluluğundadır. Kullanıcı'ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı'ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden HizmetBurada.com'un, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

d) Kullanıcı'lar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. HizmetBurada.com, Kullanıcı'lar tarafından HizmetBurada.com'a iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

e) Kullanıcı'lar, HizmetBurada.com'un yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

f) HizmetBurada.com'un sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'ların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, HizmetBurada.com ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla HizmetBurada.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. HizmetBurada.com, Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

g) Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Site'de sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı HizmetBurada.com'un, HizmetBurada.com çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. HizmetBurada.com, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

h) Kullanıcı ve üyeler, HizmetBurada.com'un Site üzerinden gerçekleştireceği her türlü çekiliş kapsamında, çekişlilere katılmaya hak kazanan kullanıcıların, kullanıcı bilgilerini kampanya ve çekiliş ile ilgili kişi ve kurumlarla paylaşacağını ve bu sebeple HizmetBurada.com'dan her hangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ı) Kullanıcılar ve üyeler, Site üzerinde yer alan kendi üyelikleri veya tanıdıklarına ait üyelikler arasında Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde HizmetBurada.com'un uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder. .

i) Kullanıcılar ve üyeler, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin Site'nin mobil ortam dahil faaliyet gösterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

j) HizmetBurada.com, Kullanıcıları'na ve Üyelerine kendi inisyatifleri doğrultusunda, HizmetBurada.com tarafından yapılacak tanıtım ve bilgilendirme mesajlarını almalarına imkan sağlamaktadır. Kullanıcılar, her türlü bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının mobil ortam dahil Site'nin faaliyet gösterdiği her mecrada HizmetBurada.com tarafından gönderilmesine onay verdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kullanıcılar ve üyeler, kullanıcı hesabında yer alan ayarlar ile bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının alınması ile ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptiler.

k) Kullanıcı ve üyeler, HizmetBurada.com'un Site'ye ilişkin mobil uygulamasında kredi kartı bilgileri şifrelenmiş şekilde Kullanıcının kendi cihazına kaydetmesine olanak verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, cihazın çalınması, kaybolması veya yetkisiz kişilerin eline geçmesinden dolayı HizmetBurada.com'un herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.1.1. Hizmet Alıcı'ların Hak ve Yükümlülükleri

a) Hizmet Alıcı, Hizmet Alım Talebi Yaptığı işlemlerde HizmetBurada.com tarafından belirlenen kurallara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Hizmet Alıcı, almak istediği Hizmet / ürünler için HizmetBurada.com üzerinden yaptığı sorgulama ve listelemelerde veya yaptığı online başvurular neticesinde Hizmet Veren'ler ile aralarındaki hizmet / ürün alışverişinde HizmetBurada.com'u sorumlu tutamaz. Hizmetburada.com Hizmet verenler ile Hizmet almak isteyenleri buluşturan bir portaldır.

c) Hizmet Alıcı, Site'de Hizmet Veren'ler tarafından arz edilen Hizmet / Ürünler'in ayıplı ve/veya kaçak ve/veya Yasaklı olup olmadığını, niteliği, orjinalliği, Hizmet / Ürün'ün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Hizmet / Ürün'ün aslı ile ilgili HizmetBurada.com'un bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.

d) Hizmet Alıcı, Site üzerinde gerçekleşmekte olan ürün / Hizmet alma/verme sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Hizmet Veren'in Hizmet/Ürün'ü vermekten ve teslim etmekten vazgeçmesi veya Hizmet/Ürün'e verilen tekfileri iptal etmesi halinde, bu durumdan ötürü HizmetBurada.com'un hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; HizmetBurada.com'dan, almaya çalıştığı Hizmet / Ürün'ün veya muadilinin, her ne suretle olursa olsun tedarikini veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

e) Hizmet Alıcı, Site'de Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik çerçevesinde HizmetBurada.com'un kendisine ait kullanıcı bilgilerini kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

f) Hizmet Alıcı, HizmetBurada.com'un ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşme'den kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlıkta taraf olmayacağını; ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşmeye ve/veya satım konusu Hizmet / Ürün'e ilişkin her türlü talebinin tek muhatabının Hizmet Veren olacağını; bu taleplerle ilgili HizmetBurada.com'un herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

g) Hizmet Alıcı, Hizmet Veren ile arasındaki satım / hizmet akdinin tarafı olmayan ve gerek hizmet / satım ilişkisi ve konusu olan Hizmet/ Ürün ile ilgili herhangi bir işlem, taahhüt ve yükümlülükte bulunmayan HizmetBurada.com'un, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı, mecra kuruluşu ve sair her ne nam altında olursa olsun, hiç bir işlem, taahhüt ve yükümlülüğü olmadığını; Hizmet Veren / Satıcı ile arasındaki ön bilgilendirme formunun ve mesafeli sözleşmenin tarafı olmadığını onaylar, anlar ve kabul, eder.

 

5.1.2.Hizmet Veren'in Hak ve Yükümlülükleri

a) Hizmet Veren, Site'de satışa arz ettiği Hizmet/Ürünler'in mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve/veya mülkiyeti devretmeye yetkili olduğunu ve Hizmet/Ürünler'in kendisi tarafından verilmesine karşı herhangi bir hukuki veya diğer engel bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Hizmet Veren, site üzerinden vermeyi taahhüt ettiği hizmet/ürünler'e verilen talepleri iptal etmeye ilişkin HizmetBurada.com tarafından belirlenen kurallara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Hizmet Veren, arz ettiği Hizmet/Ürünler'in, Yasaklı Hizmet/Ürünler de dahil olmak üzere, Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerince belirlenen veya Site'nin belirli yerlerinde belirtilen, Site'nin ve Site'de sunulan Hizmet'lerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki mevzuata uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

d) Hizmet Veren, Site'de sergilenen Hizmet / Ürünler'in tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu, Hizmet / Ürünler'in daha önce üreticisi veya yetkilisi tarafından Türkiye'de ve Dünya'da piyasaya verildiğini, HizmetBurada.com'un hizmet / ürün arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında, kendisiyle doğrudan veya dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.

e) Hizmet Veren, Site'de arz ettiği Hizmet / Ürünler'in Yasaklı olmamasından; Hizmet / Ürünün verilmesinin / satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde Site üzerinden arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü sorumluluktan tek başına sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

f) Hizmet Veren, Site üzerinde gerçekleşmekte olan Hizmet /Ürün sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Hizmet Alıcı'nın Hizmet / Ürün'ü almaktan vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü HizmetBurada.com'un hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; Site'de, vermeye/satmaya çalıştığı Hizmet / Ürün'ün, her ne suretle olursa olsun, alımdan vazgeçen Hizmet Alıcı'nın oluşturduğu alış şartları üzerinden bir başkasına satılmasını veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

g) Hizmet Veren, işbu Sözleşmede yer alan herhangi bir hükme aykırılığı halinde HizmetBurada.com'un herhangi bir zarara uğraması durumunda, HizmetBurada.com'un doğmuş zararını derhal tazmin edeceğini; HizmetBurada.com'un herhangi bir ihbar ve ihtar şartı olmaksızın doğan zararını tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

h) Hizmet Veren, arz ettiği Hizmet / Ürünler ile ilgili olarak hizmet / satım işlemi tamamlanıp kendisine ödeme yapıldıktan sonra, Hizmet Alıcı'ların ve üçüncü şahısların doğacak her türlü zararından tek başına sorumlu olduğunu ve işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı Hizmet alıcı ve hak sahipleri tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. HizmetBurada.com aleyhine Hizmet Alıcı ve hak sahipleri tarafından gelecek olan tüm davalardan doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve diğer sair taleplerini Hizmet Veren'e rücü etme hakkı her zaman mevcuttur.

ı) Hizmet Veren, HizmetBurada.com'un, Site'de verdiği /sattığı Hizmet / Ürünler'e ilişkin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik gereğince kendisine ait kullanıcı ve satışa konu Hizmet / Ürün'e ilişkin verdiği bilgileri kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

i) Hizmet Veren, Hizmet / Ürün ile ilgili bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacağını, HizmetBurada.com'un kendisi tarafından sağlanan bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekle yükümlü olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

j) Hizmet Veren, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik hükümlerine uygun davranacağını ve işbu hükümleri kısıtlayıcı veya ortadan kaldırıcı herhangi bir işlem veya beyanda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Hizmet Veren, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Alıcı'ya karşı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, Hizmet Alıcı ile arasında kaynaklanan her türlü anlaşmazlık, dava ve talepten HizmetBurada.com'un her hangi bir sorumluluğu olmayacağını ve ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşme hükümlerine uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. HizmetBurada.com'un Hak ve Yükümlülükleri

a) HizmetBurada.com, Site'de sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. HizmetBurada.com, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcı'lar ve Üyeler HizmetBurada.com'un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. HizmetBurada.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcı'lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcı / Üyelere aittir.

b) HizmetBurada.com, Site üzerinden, HizmetBurada.com'un kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, Kullanıcı'lar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle HizmetBurada.com tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya Ürün'ler veya bunların içeriği hakkında HizmetBurada.com'un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

c) HizmetBurada.com, Site'de sağlanan Hizmet'ler ve yer alan Ürünler ile ilgili olarak Kullanıcı'lar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.

d) Hizmet Veren'in satışa arz ettiği hizmet / ürünlere, kendisinin, arkadaşının, akrabalarının veya tanıdığı başka bir şahsın teklif vermesi, 'manipülasyon' (sahte teklif vermek) olarak değerlendirilir. 'Manipülasyon' yaptığı ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen Yasaklı Hizmet / Ürünler'i ve ilgili mevzuat tarafından satışı yasaklanan ürün / Hizmetleri satışa arz ettiği ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve Site'de belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen Hizmet Veren'in üyeliği, HizmetBurada.com tarafından geçici veya kalıcı olarak iptal edilir.

e) Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen Yasaklı Ürün / Hizmetler'i ve ilgili mevzuat tarafından satışı yasaklanan Ürün / Hizmetleri arz ettiği ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve Site'de belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen Hizmet Veren'in üyeliği, HizmetBurada.com tarafından geçici veya kalıcı olarak iptal edilir.

f) HizmetBurada.com, Kullanıcılar ve üyeler arasında site üzerinden gerçekleşen ve Site'nin işleyişine ve/veya Kullanıcı Sözleşmesine ve/veya Site'nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve HizmetBurada.com tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; HizmetBurada.com, bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan Kullanıcı'yı yazılı uyarabilir ve/veya Kullanıcı'nın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.

g) Kullanıcı'lar, Üyeler ve HizmetBurada.com hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

h) Kullanıcı'ların ve Üyelerin, Site'ye üye olurken sisteme yükledikleri "kullanıcı isimleri" "Site isimleri" veya "dükkan" isimleri de işbu Kullanıcı Sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabi olup, Kullanıcı'ların "kullanıcı ismi" "site ismi" veya "dükkan" ismi belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Kullanıcı'ların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, HizmetBurada.com Kullanıcı Sözleşmesi'ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı'dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı'ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı'nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.

ı) HizmetBurada.com, marka ve fikri hakkı dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlal edildiği iddiasında olan kişiler tarafından yapılan başvuruları inceleyecektir. HizmetBurada.com'a yapılan başvurular sonucunda kullanıcılara ilişkin Hizmet / Ürünler'in listelemelerini kaldırma ve gerektiğinde Kullanıcılar'ın üyeliklerini askıya alma ve iptal etme hakkını saklı tutar.

i) HizmetBurada.com, Kullanıcılar'ın ve üyelerin satışa arz ettikleri Hizmet / ürünler ile ilgili bilgileri ve üyelik esnasında girmiş olduğu her türlü bilgiyi istatistiksel bilgi toplamak ve üyelere her türlü iletişim aracı ile reklam, bilgi ve mesaj göndermek amacıyla kullanabilir.

j) Satışa konu ürünün / hizmetin ithali, bu sırada doğabilecek ve/veya vergi, fon, ceza, sair her türlü yükümlülük ve bunların faizleri ile ilgili sorumluluk Hizmet Veren'e aittir. Yer Sağlayıcı sıfatını haiz HizmetBurada.com'un bu hususlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

6. Yasaklı Hizmetler / Ürünler

a) HizmetBurada.com tarafından Site'de verilen Hizmet'ler kapsamında, bazı Ürün / Hizmetlerin satışa arzı HizmetBurada.com tarafından yasaklanmıştır. Satışa arzı yasaklanan Ürün / Hizmetler, Site'nin 'Yardım' bölümünde, Yasaklı Ürünler listesinde ve işbu Kullanıcı Sözleşme'nin ekinde Yasaklı Ürünler listesinde belirtilmektedir. HizmetBurada.com’da satışı yasak olan ürün / Hizmetler, sadece Yasaklı Ürünler listesi ile sınırlı olmayıp, Mevzuata ilişkin kuralları da kapsamaktadır.

b) Yasaklı Ürün / Hizmetler'in Hizmet Veren tarafından Site'de satışa arz edilmesi ve bu durumun HizmetBurada.com tarafından tespit edilmesi halinde, HizmetBurada.com, ilgili Yasaklı Ürünler'in satışa arz bilgilerini ve satış süreçlerini durdurma ve/veya bu Hizmet / ürünlere ilişkin listeleme ücretlerini iade etmeme ve/veya Yasaklı Ürün / Hizmetler'i satışa arz eden Hizmet Veren'in üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi'ni ihbara gerek olmaksızın feshetme haklarını saklı tutmaktadır.

c) HizmetBurada.com, gerekli gördüğü durumlarda (özellikle çalıntı, kaçak veya sahte Hizmet / Ürün satışlarında), Hizmet Veren'e önceden uyarıda bulunmaksızın, Hizmet Veren hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla, Cumhuriyet Savcılığı'na ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikayet veya ihbarda bulunabilir. Kullanıcı, Üye, Yasaklı Ürün / Hizmetler'in satışıyla bağlantılı olarak, HizmetBurada.com ihbarı ve/veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda, HizmetBurada.com'u hiç bir isim veya sıfatla sorumlu tutmamayı ve her ne suretle olursa olsun tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Hizmet Veren, aynı sebepten kaynaklanarak üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde, HizmetBurada.com'un, doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, tüm dava ve diğer yükümlülüklerini karşılamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

d) Hizmet Veren, Site'de sergilediği ürünlerin tamamının, Türkiye Cumhuriyeti gümrük mevzuatı ve rejimine uygun olarak gümrük işlemine tabi tutulmuş ve serbest dolaşıma girmiş Ürünler olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
e) Site'de yürürlükteki gümrük mevzuatı ve rejimine aykırı olarak veya hiç gümrük işlemine tabi tutulmaksızın, Türkiye'ye giriş yapmış Ürünler'in sergilenmesi ve satışı yasaktır. Yurt dışında yerleşik Kullanıcı'ların gümrük işlemine tabi tutularak serbest dolaşıma girmemiş Ürünleri Site'de sergilemeleri yasaktır. HizmetBurada.com, gümrük işlemine tabi tutulmamış Ürünler'i, doğrudan yurtdışı satışı olarak satmak teşebbüsünde bulunan Kullanıcı'ların sergilediği Ürünler'i, haberdar olduğu anda iptal eder ve bu tür teşebbüste bulunanlara listeleme ücreti iadesi yapmaz.

 

7. Hizmetler

HizmetBurada.com tarafından verilen Hizmet'lerin temelinde, Kullanıcı'ların, üyelerin, Hizmet Alanların ve Hizmet Veren'lerin birbirleriyle iletişimini sağlamak ve Site aracılığıyla, Hizmet Alma / Verme işlemleri için iletişim ve tanıtım altyapısını sağlamaktadır.

7.1. Hizmet / Ürün Arz ve Satış İşlemine ilişkin sunulan Hizmetler:


a) Hizmet Veren'ler, satışa arz edilen Ürün / Hizmetler'e, günün her saatinde ve geniş bir üye toplulukları tarafından görüntülenmesi ve böylece istihdama yönelik pozitif katkı sağlanması Hizmet'inden faydalanırlar.

b) Hizmet Veren ve Hizmet Alanlar, Hizmet Verenlerin belirlediği hizmet ve fiyatlama modellerine göre, Ürün / Hizmetin fiyatı, teslim / yerine getirme şartlarını, Site haberleşme altyapısını kullanarak her türlü haberleşme Hizmet'inden yararlanırlar.

 

7.2. Ek Hizmetler

Kullanıcı'lar, Ek Hizmet'lere ilişkin olarak HizmetBurada.com tarafından belirlenen ücretleri ödemek şartıyla, yukarıda sayılan Hizmet'lere ek olarak, HizmetBurada.com tarafından belirlenen ücretleri ödemeleri halinde bilgilerini girmek kaydıyla oluşturdukları "Site Servisi", "Dükkan Servisi", Opsiyonel özellikler ve Listeleme Servisi dahil fakat bunlarala sınırlı olmaksızın Ek Hizmet'lerden de faydalanabilirler.

 

8. Hizmet Veren Kalite Değerlendirme Sistemi


a) Hizmet Veren Kalite Değerlendirme Sistemi, Kullanıcı'lar arasında güvenli iletişim ve ticaret yapılabilmesi ve Hizmet Alanların, Hizmet Verenler hakkında fikir sahibi olabilmeleri amacıyla, tamamen Kullanıcı'ların insiyatifi ve değerlendirmeleri ile oluşturulmuş bir kalite değerlendirme ve puanlama sistemidir. Kullanıcı'lar, Kullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken, yorumlarını sadece HizmetBurada.com Hizmet'leri ve Site'nin kullanımı doğrultusunda edindikleri tecrübeleri ve bilgileri doğrultusunda oluşturacaklardır.

b) Hizmet Veren profili oluşturulurken ve profiline yeni yorumlar eklenirken, Kullanıcı'ların yaptıkları yorumlarla ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluk, yorumu ekleyen Kullanıcı'ya aittir. HizmetBurada.com, Hizmet Veren profillerinde bulunan yorumlardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmeyecektir.


c) Kullanıcı'lar, hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, Hizmet Veren Kalite Değerlendirme Sistemi'ni manipüle edecek davranışlarda bulunamazlar; bulundukları takdirde, HizmetBurada.com'un konuyla ilgili olarak realize edeceği tüm zararını tazmin edeceklerini ve HizmetBurada.com'un Kullanıcı'nın üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

d) Kullanıcı'ların Hizmet Veren profiline ekledikleri yorumlar, hiçbir şart ve koşulda, HizmetBurada.com tarafından değiştirilmeyecektir.

e) Kullanıcı'lar, kendileri için oluşturulmuş Hizmet Veren profillerini, hiçbir şart ve koşulda, başka bir Hizmet Veren Kullanıcıya devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremezler. Kendisi için oluşturulmuş Hizmet Veren Kullanıcı profilini başkasına devreden veya kullanıma açan Hizmet Veren Kullanıcı, HizmetBurada.com'un tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmaksızın, Hizmet Veren Kullanıcı Sözleşmesi'ni feshetme ve Hizmet Veren Kullanıcı'nın üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

f) Kullanıcı'lar, Hizmet Alan ve Hizmet Verenler, HizmetBurada.com tarafından Site'de belirtilen kuralları veya Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini ihlal ettikleri takdirde, HizmetBurada.com tarafından Kullanıcı profillerinden ceza puanı düşülebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

9. Ücretlendirme ve Ödemeler

HizmetBurada.com, Hizmet Veren Kayıt ve Üyelik Sistemi, Reklam ve Link Yönetim Sistemi'ni kullanma ve Ek Hizmet'lerle ilgili Hizmet ücretlerini, Site'nin 'Yardım' bölümünde ilan edecektir. Hizmet ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişikliğin ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanın bulunması halinde, kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır. Site'de aksi belirtilmediği takdirde, Site'deki Hizmet'ler karşılığı alınacak bütün ücretler, Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir. HizmetBurada.com sitesinin sağladığı Hizmetler; Hizmeti talep eden Kullanıcılar tarafından, sitenin yardım sayfasındaki HizmetBurada.com'a ait banka hesap numaralarına havale/eft işlemi yapılarak Havale/EFT bildirim formu doldurulup gönderilmesini müteakip veya site üzerinden kredi kartı ile online ödeme yapıldığı andan itibaren geçerli olacaktır. Ücret ve ödemeler, site üzerindeki talep edilen hizmet'in süresi ile doğru orantılıdır ve belirtilen süre sonunda tekrar ödeme yapılmazsa hizmet kendiliğinden sona erecektir.

10. Gizlilik Politikası

HizmetBurada.com, Kullanıcı'lara ilişkin tüm bilgileri, Gizlilik Politikası'ndaki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. HizmetBurada.com, Kullanıcı'lara ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi'nde ve Gizlilik Politikasının aksine müsade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.

 

11. Diğer Hükümler

11.1. Fikri Mülkiyet Hakları


a) Site'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (HizmetBurada.com'un telif haklarına tabi çalışmalar) HizmetBurada.com'a ait olarak ve/veya HizmetBurada.com tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcı'lar, HizmetBurada.com Hizmet'lerini, HizmetBurada.com bilgilerini ve HizmetBurada.com'un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının HizmetBurada.com'un Hizmet'lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı HizmetBurada.com'dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

b) HizmetBurada.com'un, HizmetBurada.com Hizmet'leri, HizmetBurada.com bilgileri, HizmetBurada.com telif haklarına tabi çalışmalar, HizmetBurada.com ticari markaları, HizmetBurada.com ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

c) Kullanıcılar, HizmetBurada.com'un Marka ve Logosu'nun kullanımına ilişkin kurallara uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahüt ederler.

 

11.2. Sözleşme Değişiklikleri

a) HizmetBurada.com, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise geçerlilik tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

b) İşbu Kullanıcı Sözleşmesi mevcut kayıtlı tüm kullanıcılar açısından 20.01.2014 tarihinde ve bu tarihte ve sonrasında kayıt olan tüm kullanıcılar açısından kayıt oldukları kayıt tarihinden itibaren geçerlilik kazanacaktır. Sözleşmenin bir önceki halini sayfanın en altında inceleyebilirsiniz.)

 

11.3. Mücbir Sebepler

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, HizmetBurada.com, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, HizmetBurada.com için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için HizmetBurada.com'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

11.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, Bursa Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11.5. Sözleşmenin Feshi

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site'ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. HizmetBurada.com, Kullanıcı'ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, Kullanıcı Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı'lar, fesih sebebiyle, HizmetBurada.com'un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:


a) Yasaklı Hizmet / Ürünler olarak belirtilenlerin Hizmet Veren tarafından Site'de arz edilmesi ve bu durumun HizmetBurada.com tarafından tespit edilmesi,

b) Kullanıcı'nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,

c) Kullanıcı'nın kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,

d) Kullanıcı'nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması,

12. EK KURALLAR


Kullanıcılar, işbu maddede tanımlanan kuralların Kullanıcı Sözleşmesi'nin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu ve işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile birlikte geçerli olacağını kabul ederler. Kullanıcılar aşağıda yer alan kuralları da okuyup anladıklarını kabul ederler.

Copyright © 2013 esdbilisim.com
 

Hizmetburada.com insan Kaynakları ve Kariyer hizmeti vermemektedir.